Mojstri preoblek in posebnih učinkov

cosplay gosti in žirija

FINALISTI COSPLAY CHAMPIONS TEKMOVANJA